Üye Giriş Formu

2012 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2011 tarih ve 2011/1 no.lu kararıyla belirlenmiştir. Söz konusu komisyon kararı çerçevesinde, 2012 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

16 yaşını doldurmuş olanlar

16 yaşını doldurmamış olanlar

Günlük (TL)

Aylık (TL)

Günlük (TL)

Aylık (TL)

01.01.2012-30.06.2012

29,55

886,50

25,35

760,50

01.07.2012- 31.12.2012

31,35

940,50

26,85

805,50

Bu tutarlara göre 2012 yılı birinci altı aylık dönemi ayrıntılı aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN

(TL)

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN

(TL)

Brüt Ücret

886,50

760,50

SSK Primi İşçi Hissesi

124,11

106,47

İSP İşçi Hissesi

8,86

7,60

Gelir Vergisi Matrahı

753,53

646,43

Gelir Vergisi

113,03

96,96

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

46,54

30,47

Damga Vergisi

5,85

5,02

Toplam Kesinti

185,36

149,56

Net Ücret

701,14

610,94

NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

Yeni asgari ücrete göre, 2012 yılı birinci altı aylık dönemi için, 16 yaşını doldurmuş işçilere ödenen asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

 

AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

886,50

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

124,11

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)

8,86

GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI

753,53

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

113,03

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

66,49

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ 46,54

DAMGA VERGİSİ (% 0,66)

5,85

TOPLAM VERGİ TUTARI

52,39

TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI)

132,97

NET ÜCRET 701,14
SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ 128,54

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ

17,73

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

1.032,77

TOPLAM VERGİ TUTARI

52,39

TOPLAM PRİM TUTARI

279,24

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

331,63

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

%5,07

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ PAYI

%27,04

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

%32,11


Not: - Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

- Sigorta primi işveren payının hesabında, hiçbir sigorta primi desteği dikkate alınmamıştır.

Pratik linkler