Ana Sayfa

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Arzu Keleş Mali Müşavirlik, kadrosunda bulunan uzman personeliyle aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

 

Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.

 

Bu kapsamda tarafımızca izlenen yöntemler aşağıdaki gibidir;


Öncelikle ilgili konuya yönelik olarak mevzuatı oluşturan bütün bilgi ve belgeler araştırılarak, tarafımıza iletilen konunun mali mevzuat içerisindeki konumu belirlenmekte, yetkili makamlarca daha önce verilmiş bulunan yazılı görüşler, yargı kararları ve yorumlar dayanak alınarak mali müşavirliğimiz konu hakkındaki görüş ve önerilerine ilişkin araştırma ve analizlere dayanan raporlar hazırlanmaktadır. Mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler, kendi görüş, öneri ve yorumlarımız ile birlikte müşterilerimizin bilgisine sunulmaktadır. Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir hatalı işlemden doğabilecek yersiz vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli düzeltmelerin gecikmeksizin yapılması olanağı yaratılmaktadır. Mali müşavirlik hizmetlerimizin kapsamında bulunan kanunlara ve ilgili mevzuata aşağıda yer verilmiştir;

 

- Kurumlar Vergisi

- Gelir Vergisi

- Katma Değer Vergisi

- Uluslararası Vergi Anlaşmaları

- Damga Vergisi

- Emlak Vergisi

- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

- Gümrük Vergisi Dışında Kalan Diğer Dolaylı Vergiler

- Yabancı Sermaye Mevzuatı

- Bankacılık Mevzuatı

- Kambiyo Mevzuatı

- Sermaye Piyasası Mevzuatı

- Teşvik Mevzuatı

- Diğer Mali Kanun ve Yönetmelikler

Pratik linkler